WASHINGTION-FCC

WASHINGTION-FCC

WASHINGTION-FCC har antagit ett meddelande om föreslagna regelverk för att effektivisera hur TV-satellitstationer är auktoriserade när de tilldelas eller överförs tillsammans med deras godkända föräldrastation. Regleringen, den åttonde som gjordes sedan FCC lanserade initiativet Modernisering av medieförordningen år 2017, föreslår att ångra regler som kräver att den nya ägaren i en överföring eller uppdrag söker omautorisering av tv-satellitstationer, vilket innebär samma bevis som visar att det behövs för det första tillstånd.

 

FCC ber om kommentarer till sätt att minska kostnaden och bördorna för att söka en tv-satellitstationens återautorisering. Ett tillvägagångssätt kan kräva en certifieringsprocess för sökande, samtidigt som FCC: s förmåga att säkerställa att reauthorizations är i allmänhetens intresse upprätthålls. Den söker också en kommentar om huruvida en ny, strömlinjeformad process ska antas som antagits av byrån för transaktioner som medför en förändring av satellitstationens moderbolag.

 

[FCC eliminerar hårda kopieringsregler]

 

TV-satellitstationer är full-power markbundna sändningsstationer omdirigering någon eller all programmering av en allmänt ägt föräldrastation. De är uteslutna från sändningsgränsen för sändning.